آخرین اخبار

تولید شمش آلومینیوم در آلومینای ایران 60 درصد افزایش می‌یابد (۱۴۰۰/۳/۱)

تولید شمش آلومینیوم در آلومینای ایران 60 درصد افزایش می‌یابد

قیمت جهانی آلومینیوم به بالا ترین سطح 3 سال اخیر (۱۴۰۰/۳/۱)

قیمت جهانی آلومینیوم به بالا ترین سطح 3 سال اخیر رسید