قیمت میلگرد 18 آجدار در بورس تهران 185,000 ریال
قیمت میلگرد 16 آجدار در بورس تهران 185,000 ریال
قیمت میلگرد 14 آجدار در بورس تهران 180,500 ریال
قیمت میلگرد 8 آجدار در بورس تهران 207,500 ریال
قیمت میلگرد 8 ساده در بورس تهران 207,000 ریال
قیمت میلگرد 6.5 ساده در بورس تهران 207,000 ریال
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۱/۳/۲۲ 11:25:59