قیمت میلگرد 18 آجدار در بورس تهران 43,000 ریال
قیمت میلگرد 16 آجدار در بورس تهران 44,100 ریال
قیمت میلگرد 14 آجدار در بورس تهران 43,000 ریال
قیمت میلگرد 8 آجدار در بورس تهران 45,000 ریال
قیمت میلگرد 8 ساده در بورس تهران 49,300 ریال
قیمت میلگرد 6.5 ساده در بورس تهران 46,000 ریال
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۸/۸/۲۲ 06:22:46