سکوی بتنی، سازه ی بتنی مسلح جهت قرار گرفتن تابلوهای برق و همچنین تابلوهای مخابراتی در محل ترانس می باشد. این سکوها با عیار بتن 400 کیلوگرم در متر مکعب و در سه سایز 55×105 و 60×90 و 50×75 سانتی متر تولید می گردند که مجموعاً شامل 7 قطعه بوده و این قطعات به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند. هر قطعه شامل شبکه ای (مش) از میلگردهای نمره 6 و 8 می باشد.

ابعاد سکو زیر تابلو

سکو.jpgسکو2.jpg
ابعاد سکو مخابراتی

11 (3).jpg
010.jpg