قیمت آلومینیوم در بورس لندن LME 2,682.50 دلار
قیمت شمش آلومینیوم 1000p/99.8(ایرالکو) 735,272 ریال
قیمت شمش آلومینیوم 1000p/99.8(هرمزال) ریال
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۱/۵/۱۸ 12:04:17