قیمت آلومینیوم در بورس لندن LME 1,740.50 دلار
قیمت شمش آلومینیوم 1000p/99.8(ایرالکو) 223,232 ریال
قیمت شمش آلومینیوم 1000p/99.8(هرمزال) 0 ریال
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۸/۵/۱۶ 07:00:56