قیمت آلومینیوم در بورس لندن LME 1,750.50 دلار
قیمت شمش آلومینیوم 1000p/99.8(ایرالکو) 207,802 ریال
قیمت شمش آلومینیوم 1000p/99.8(هرمزال) 0 ریال
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۸/۹/۶ 07:31:33