قیمت آلومینیوم در بورس لندن LME 1,432.50 دلار
قیمت شمش آلومینیوم 1000p/99.8(ایرالکو) 222,912 ریال
قیمت شمش آلومینیوم 1000p/99.8(هرمزال) 0 ریال
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۹/۲/۲۹ 06:06:36