قیمت میلگرد 18 آجدار در بورس تهران 243.500 ریال
قیمت میلگرد 16 آجدار در بورس تهران 243.500 ریال
قیمت میلگرد 14 آجدار در بورس تهران 243.500 ریال
قیمت میلگرد 8 آجدار در بورس تهران 254.500 ریال
قیمت میلگرد 8 ساده در بورس تهران 267.500 ریال
قیمت میلگرد 6.5 ساده در بورس تهران 267.500 ریال
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 15:31:23