سازه بتنی مسلح که جهت مهار پایه های فلزی روشنایی در محل نصب استفاده می گردد.
فونداسیون ها با عیار بتن 400 کیلوگرم در مترمکعب و در سه سایز 160×40×40 و 200×60×60 به صورت 4 و 6 بولت و سایز 40×40×40 به صورت 4 بولت تولید می گردد. طراحی و تولید این فونداسیون ها به گونه ای می باشد که تمام بارهای استاتیکی و دینامیکی سازه توسط آن تحمل می گردد، و هر نوع پایه روشنایی به آسانی توسط مهره بر روی آن نصب می شود. فونداسیون ها دارای معبر جهت ورود و خروج کابل می باشد.

ابعاد فونداسیون 160×40×40 و 200×60×60 و 40×40×40